Uroczystości jubileuszowe 40-lecia samorządu radców prawnych w Olsztynie

Podczas uroczystej gali z okazji obchodów 40-lecia powstania samorządu radcowskiego, zorganizowanej przez OIRP w Olsztynie, Dziekan Rady olsztyńskiej izby Katarzyna Skrodzka-Sadowska i Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wręczyli zasłużonym przedstawicielom izby odznaczenia samorządowe i medale. Wydarzenie odbyło się w ramach uroczystości jubileuszowych, trwających od 18 do 20 listopada w Rynie.

Złotą odznakę otrzymali Lucyna r.pr. Duraj-Górecka, zastępca Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, r.pr. Piotr Marciniak, członek Rady OIRP, oraz r.pr. Józef Mirosław Tetkowski, członek Rady OIRP, delegat na Krajowy Zjazd.

Srebrna odznaka powędrowała do r.pr. Małgorzaty Bieniek z Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, r.pr. Anny Bylińskiej z Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, r.pr. Haliny Domańskiej, członka Rady OIRP, r.pr. Jolanty Kaliszuk, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, r.pr. Witolda Lewandowskiego, Wicedziekan Rady OIRP, r.pr. Roberta Nosorowskiego z Okręgowej Komisji Rewizyjnej, r.pr. Tomasza Parkasiewicza, delegata na Krajowy Zjazd i r.pr. Danuty Woźniak, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Medale pamiątkowe z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych otrzymało 65 osób zasłużonych dla samorządu radcowskiego w OIRP w Olsztynie.

Krajową Radę Radców Prawnych podczas uroczystości, oprócz Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, reprezentowali Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes Michał Korwek, Wiceprezes Ryszard Ostrowski, Skarbnik Joanna Kamieńska oraz członkowie Prezydium Ryszard Wilmanowicz, Dziekan Rady OIRP w Toruniu i Bartosz Opaliński, Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie.

Jak zaznaczyła podczas swojego przemówienia Dziekan Rady OIRP w Olsztynie, Katarzyna Skrodzka-Sadowska, „starania o utworzenie samorządu, a następnie o jego coraz to szersze uprawnienia i pozycję radców prawnych wśród zawodów prawniczych nie były wcale proste ani szybkie, wymagały wysiłku i determinacji wielu osób na szczeblu krajowym i regionalnym”.

– Na te 40 lat naszej działalności złożyła się praca i działalność wielu osób: Dziekanów Rad OIRP w Olsztynie, nieżyjących już Stanisława Lewandowskiego i Zygmunta Adamskiego, a także Bogdana Dzidko, Krzysztofa Strzyżewskiego, Michała Korwek. 40 lat to praca i działalność kilkudziesięciu osób, które przez te wszystkie lata pełniły różne funkcje w organach – to praca członków rad, członków sądu dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, członków komisji rewizyjnych, delegatów na zjazdy krajowe – dodała Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

Dziekan Rady OIRP w Olsztynie zwróciła również uwagę na działalność wielu radców prawnych pro bono w różnych środowiskach i różnych warunkach, w fundacjach, stowarzyszeniach, szkołach poprzez lekcje prawa, na rzecz osób pokrzywdzonych, ubogich, z marginesu społecznego. Katarzyna Skrodzka-Sadowska podziękowała wszystkim za otwarte serca w kontekście tegorocznych wydarzeń wojennych w Ukrainie, w tym koordynatorce izbowej pomocy prawnej dla Ukraińców uciekających przed wojną, r.pr. Aleksandrze Rackiej.

– Z okazji święta naszego samorządu życzę nam wszystkim radcom prawnym i aplikantom, aby działalność naszego samorządu była widoczna i odbierana pozytywnie przez społeczeństwo, aby radca prawny był rozpoznawalny jako potrzebny profesjonalista udzielający pomocy prawnej najwyższej jakości. Życzę nam wszystkim, jako nauczycielom i patronom nowych pokoleń radców prawnych, abyśmy mieli odwagę głośno mówić o praworządności, aby naszym sukcesem i dumą byli wychowani przez nas młodzi radcy prawni, którzy przestrzegają konstytucji, rozumieją zasadę trójpodziału władzy, szanują prawa każdego obywatela, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego, płci, wyznawanej religii – zaznaczyła Dziekan Skrodzka-Sadowska.

Galę zakończył występ artystyczny chóru Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

W programie konferencji szkoleniowej, zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego, znalazły się również wykłady poprowadzone m.in. przez r.pr. Krzysztofa Góreckiego („Wybrane delikty dyscyplinarne w świetle najnowszego orzecznictwa”), SSN Dariusza Zawistowskiego („Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego”), SSN Piotra Prusinowskiego („Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – najnowsze tendencje” i „Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa pracy”) oraz dr hab. n. hum. Anity Frankowiak, prof. UWM („Uzależnieni od obowiązków. Jak budować odporność psychiczną w niespokojnych czasach?”).

Źródło zdjęć: OIRP w Olsztynie

 

Zobacz także