Posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego

Dyskusja o zmianach „Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”, a także o nowej platformie e-kirp.pl – to dwa główne tematy posiedzenia Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP, które odbyło się w dniach 18–19 listopada br. w Warszawie.

Podczas spotkania głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. Wskazał, że w związku z kończącym się za rok 3-letnim cyklem szkoleniowym przed komisją stoją szczególnie ważne zadania związane z zapewnieniem radcom dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego, w tym poprzez organizację webinarów i e-learningów. Zaznaczył, że samorząd jest odpowiedzialny za profesjonalne przygotowanie materiałów, które zostaną zamieszczone i udostępnione dla wszystkich radców prawnych z poziomu platformy e-kirp.pl. Prezes KRRP podkreślił także, jak istotna jest współpraca w zakresie dydaktyki pomiędzy izbami. Zapraszał do organizacji i promowania szkoleń organizowanych zarówno przez Krają Izbę Radców Prawnych, jak i Okręgowe Izby Radców Prawnych. – Szkolenia powinny być przyjemnością, a nie obowiązkiem – dodał Prezes KRRP.

Odpowiedzialna za obszar doskonalenia zawodowego Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła prezentację dotyczącą platformy e-kirp. Poinformowała, jak ważna, z punktu widzenia dostępności platformy dla radców prawnych, jest aktualizacja oraz synchronizacja danych z poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych z systemem prowadzonym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. – Platforma e-kirp.pl dostarcza radcom prawnym nowe możliwości, np. założenie wizytówki w ogólnopolskiej wyszukiwarce szukajradcy.pl. Takiego projektu w samorządzie nigdy jeszcze nie było. Będziemy dodawać do platformy nowe funkcjonalności, o których będziemy szerzej informować – zapowiedziała Wiceprezes KIRP Aleksandra Gibuła.

W trakcie dwudniowego spotkania członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego wraz z przedstawicielami OIRP zajmującymi się obszarem doskonalenia zawodowego wypracowali propozycje zmian w „Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”. Jak przyznał Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Andrzej Domański, projekt zostanie poddany dalszym analizom i konsultacjom. – Komplementarny projekt po uwzględnieniu propozycji zmian przedstawionych przez izby planujemy przedłożyć Krajowej Radzie Radców Prawnych w marcu 2023 r. – zaznaczył.

Tematem dwudniowych prac komisji i przedstawicieli izb poza analizą stanu wykonywania obowiązku zawodowego radców prawnych, propozycją zmian w regulaminie i analizą funkcjonalności i możliwości usprawnienia platformy e-kirp.pl, było także zwrócenie uwagi na przypadający na grudzień 2023 r. koniec cyklu szkoleniowego radców prawnych oraz dyskusja o potrzebie i wartości dla odbiorców usług radców prawnych ciągłego doskonalenia się członków naszego samorządu.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji Doskonalenia Zawodowego: Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Andrzej Domański z OIRP w Łodzi, Elżbieta Cichocka z OIRP w Toruniu, Renata Czarnecka z OIRP w Koszalinie, Łukasz Leja z OIRP w Warszawie, Radosław Pietrzak z OIRP w Zielonej Górze, Tomasz Witulski z OIRP w Poznaniu, Joanna Zimoń-Frankiewicz z OIRP we Wrocławiu oraz Elżbieta Żelazko-Nowosielska z OIRP w Rzeszowie.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli, Jolanta Bosak, Wicedziekan Rady OIRP w Rzeszowie, Kinga Przybylska-Charif, Kierownik Szkoleń Zawodowych OIRP w Szczecinie, Tomasz Głębocki z OIRP w Opolu, Grzegorz Wyszogrodzki, Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi, Urszula Nieborak, Wicedziekan Rady OIRP w Lublinie, Magdalena Mac-Szponder, Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń z OIRP w Krakowie, oraz Tomasz Ogłódek z OIRP w Katowicach.

Zobacz także