V Konferencja sędziów i rzeczników dyscyplinarnych

Już po raz piąty, w dniach 12-14 maja br., Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu przy współdziałaniu z KRRP zorganizowała konferencję szkoleniowo-dyskusyjną sędziów i rzeczników dyscyplinarnych. Inicjatywa organizacji ogólnopolskich konferencji pionu dyscyplinarnego samorządu powstała jeszcze w poprzedniej kadencji władz izby wrocławskiej. O celowości organizowania takich spotkań świadczy fakt, iż corocznie – podobnie i tym razem – uczestniczy w niej ponad  150 radców prawnych pełniących funkcje sędziów Wyższego Sadu Dyscyplinarnego, okręgowych sądów dyscyplinarnych, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz okręgowych rzeczników dyscyplinarnych.

Tegoroczną konferencję zainaugurował panel na temat optymalnego modelu sądownictwa dyscyplinarnego, w którym uczestniczyli między innymi Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego r.pr. Jarosław Sobótka, Główny Rzecznik Dyscyplinarny r.pr. Tomasz Scheffler, a także zaproszeni goście i prelegenci konferencji: Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński oraz Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości prokurator  Beata Sawicka-Felczak. Moderatorem panelu był gospodarz konferencji Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu r.pr. Leszek Korczak.
„Postępowanie dyscyplinarne powierzone przez ustawodawcę umocowanym konstytucyjnie samorządom zawodów zaufania publicznego –  mówił Dariusz Sałajewski – jest jednym z podstawowych instrumentów sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów. Piecza ta obejmuje nadzór, którego nie należy traktować jedynie jako uprawnienie i przywilej przyznany samorządom, ale jako ich obowiązek. Odpowiedzialne wypełnianie tego obowiązku zawsze będzie wpływać na ocenę istniejącego modelu postępowania dyscyplinarnego w opinii społeczeństwa i ustawodawcy” – stwierdził Prezes KRRP.
Naczelnik Beata Sawicka-Felczak powiedziała  natomiast, że z perspektywy organu sprawującego nadzór obserwuje bardzo wyraźny  w ostatnich latach wzrost poziomu profesjonalizmu i jakości orzecznictwa dyscyplinarnego w samorządzie radców prawnych.

Zobacz także