VAT z perspektywy unijnej i krajowej – webinarium online już w listopadzie

151. konferencja podatkowa: VAT z perspektywy unijnej i krajowej odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w formule online. KIRP jest współorganizatorem konferencji wraz z Uniwersytetem Łódzkim. Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Podczas tej edycji konferencji podatkowej szczegółowo zostaną omówione tematy:

  • Zasada skuteczności prawa unijnego a stabilność decyzji ostatecznych.
  • Rzetelny proces a VAT – czy aby na pewno rozumiemy orzecznictwo TSUE?
  • Prace nad przebudową unijnego systemu podatku VAT – aktualności.
  • Zapobieganie transgranicznym sporom dotyczącym VAT i ich rozwiązywanie.
  • Formalnie niezależny podmiot jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej innego podatnika – droga w kierunku podwójnego opodatkowania transakcji
  • Grupy VAT – nowa instytucja w podatku od towarów i usług. Jak działa i kto może na niej skorzystać?
  • Faktury korygujące in minus – dylematy nabywcy.
  • Wiążąca informacja stawkowa

Wykładowcami poprowadzą: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Adam Bącal, dr Dagmara Dominik-Ogińska, dr Anna Nykiel-Mateo, dr Małgorzata Sęk, Tomasz Michalik, dr Roman Namysłowski, Hanna Majszczyk, dr Beata Rogowska-Rajda

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Konferencja adresowana jest tylko do radców prawnych. Za udział w konferencji uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych.

Rejestracja i szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://szkolenia.kirp.pl/details.aspx?szk=323&typ=1

Zobacz także