„Wadliwe ukształtowanie sądu” – debata 16 listopada

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na debatę „Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich”. Debata odbędzie się w formie hybrydowej 16 listopada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w godz. 14.00–17.00 i będzie transmitowana online. Partnerem wydarzenia jest Komisja Praw Człowieka KRRP.

W dyskusji wezmą udział Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. dr. Mirosław Wróblewski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Michał Laskowski, prof. UŚ dr. hab. Krystian Markiewicz, prezes SSP Iustitia, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek, adw. dr hab. Maciej Taborowski (PAN) oraz adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (Inicjatywa Wolne Sądy, Komisja Praw Człowieka przy NRA). Moderatorami będą Natalia Klima-Piotrowska oraz adw. dr hab. prof. UŁ Jacek Skrzydło.

Tematem debaty mają być skutki powołań sędziowskich dokonywanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Dyskutanci spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak uzdrowić wymiar sprawiedliwości w związku z wadliwymi powołaniami sędziowskimi.

Zapisy za pośrednictwem formularza do 14 listopada br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zobacz także