Waldemar Koper nowym Wiceprezydentem European Company Lawyers Association (ECLA)

26 maja w Zurychu podczas Zgromadzenia Ogólnego European Company Lawyers Association (ECLA) z siedzibą w Brukseli, stowarzyszenia pełniącego role patronacką dla 25 krajowych stowarzyszeń prawników, wybrano nowe władze na dwuletnią kadencję. Wiceprezydentem ECLA został radca prawny Waldemar Koper, krajowy przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie.

To dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć się w tak elitarnym gronie europejskich prawników przedsiębiorstw. Traktuję nominacje jako formę docenienia na forum europejskim aktywności polskiego samorządu radców prawnych i polskich prawników przedsiębiorstw. Ten wybór z pewnością pozwoli nam na jeszcze bardziej efektywna współpracę pomiędzy KIRP i ECLA – powiedział Waldemar Koper, nowy Wiceprezydent ECLA.

ECLA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą lokalne stowarzyszenia prawnicze i izby adwokackie reprezentujące interesy prawników wewnętrznych. ECLA powstała w 1983 roku w Belgii. Głównym jej celem jest reprezentowanie interesów organizacji członkowskich na poziomie europejskim i międzynarodowym, wspieranie edukacji prawniczej a także wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. ECLA jest organizatorem wielu spotkań, konferencji i seminariów o tematyce prawniczej. Promuje również badania i publikacje o charakterze naukowym.

 

Zobacz także