„Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią” – kurs online programu HELP Rady Europy

19 miejsc czeka na radczynie i radców prawnych chcących wziąć udział w kursie online dla profesjonalistów, który koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie ETPC kształtującego standardy w sprawach z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i przestępstw z nienawiści oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. Na kurs pt. „Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią”, który odbędzie się w okresie od 04.11.2021 r. do 15.01.2022 r. zapraszają Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Zgłoszenia można przesyłać do 26 października 2021 r. Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia radców i radczyń prawnych można przesyłać do wtorku 26.10.2021 r. do godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online: https://www.webankieta.pl/ankieta/673704/program-help-rady-europy-walka-z-rasizmem-ksenofobia-homofobia-i-transfobia.html

Uczestnicy wyłonieni do udziału w kursie zostaną o tym poinformowani w piątek 29.10.2021 r. Krajowa Rada Radców Prawnych dysponuje 19 miejscami na ten kurs (1 miejsce dla każdej OIRP).  Spotkanie online inaugurujące kurs odbędzie się czwartek 04.11.2021 r., godz. 16.00 – 19.00. Kurs prowadzony będzie w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie podstawowa znajomość języka angielskiego.

Informacja o kursie HELP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Program Kursu

Kurs „Walka z rasizmem, ksenofobią, homofobią i transfobią” koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtującego standardy w sprawach z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i przestępstw z nienawiści oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. Kurs składa się z modułów:

  1. Kluczowe pojęcia.
  2. Ramy prawne (prawo międzynarodowe i unijne).
  3. Rasizm i ksenofobia (przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści – w tym mowa nienawiści w internecie, wolność wypowiedzi).
  4. Homofobia i transfobia (wolność wypowiedzi, przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści, zatrudnienie, poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego, ustalenie płci, swoboda poruszania się, małżeństwa).

Koszt Kursu

Koszt Kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutor Kursu

Prowadzącą kurs jest adw. Anna Mazurczak – certyfikowana tutorka programu HELP Rady Europy, info-point programu HELP Naczelnej Rady Adwokackiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie jako Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię, pochodzenie. Od 2018 r. prowadzi kancelarię specjalizującą się w ochronie praw osób LGBT+, reprezentuje także osoby pokrzywdzone przestępstwami z nienawiści.

Kryteria doboru uczestników:

  • Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym online w dniu 4 listopada 2021 r.
  • Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku na spotkaniu wstępnym.
  • Liczba miejsc jest ograniczona – w kursie może wziąć udział 19 radczyń/ radców prawnych. W przypadku radców prawnych na kurs zostanie przyjęta każda osoba, która zgłosi się jako pierwsza z danej okręgowej izby radców prawnych, wedle kolejności zgłaszania się uczestników z danych OIRP aż do osiągnięcia liczby 19 uczestników z 19 różnych OIRP. Celem takiej formy wyłaniania uczestników jest umożliwienie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu przez uczestników w różnych OIRP. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione wedle kolejności zgłoszeń, jeżeli do 26.10.2021 r. nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników z 19 różnych OIRP. Jeżeli zgłoszenia wpłyną w tym samym momencie, wówczas trzecim stosowanym kryterium (po kryterium przynależności do OIRP oraz daty i godziny wpływu zgłoszenia) będzie pierwszeństwo udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

Informacje o programie HELP na stronie Rady Europy: http://help.elearning.ext.coe.int

 

Zobacz także