Warsztaty poświęcone implementacji Dyrektywy w sprawie powództw zbiorowych

Komisja Europejska zaprasza na warsztaty online pt. Implementacja Dyrektywy w sprawie powództw zbiorowych (EU) 2020/1828 (Representative Actions Directive 2020/1828). Warsztaty planowane są na dzień 26 listopada 2021 w godz. 10.00 – 16.00. Udział bezpłatny, wymagane zapisy.

Warsztaty poprowadzi Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości. Udział w nich weźmie także różnorodna grupa ekspertów z całego świata, składająca się z członków grup konsumenckich i biznesowych, przedstawicieli państw członkowskich UE, naukowców i praktyków, którzy mają doświadczenie w dochodzeniu zbiorowych roszczeń. Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z europejskim modelem dochodzenia roszczeń zbiorowych oraz różnymi opcjami przewidzianymi w Dyrektywie.

Wśród omawianych tematów będą m.in.:
– kryteria wyznaczania uprawnionych podmiotów i dopuszczalności powództw przedstawicielskich;
– finansowanie akcji przedstawicielskich i pomocy publicznej udzielanej kwalifikowanym podmiotom;
– informacje konsumenckie, udział konsumentów w działaniach dochodzeniowych;
– dystrybucja przyznanych konsumentom roszczeń (w tym wykorzystanie narzędzi informatycznych).

Aby otrzymać oficjalne zaproszenie do rejestracji na warsztaty, w pierwszej kolejności należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody upoważnia Wykonawcę Komisji Europejskiej – Agencję ds. Komunikacji Tipik do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu organizacji tego wydarzenia w imieniu Komisji Europejskiej. Aby wyrazić zgodę, należy kliknąć na link, a następnie wpisać swoje dane i zaznaczyć odpowiednie pola. W przypadku dodatkowych pytań Organizator udostępnił adres e-mail do kontaktu: contact@RAD-workshop-2021.eu.

Zobacz także