8 października 2021 r. Komitet Sterujący CCBE jednogłośnie przyjął stanowisko dotyczące wyroku TK z 7 października 2021 r.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wyraża głębokie zaniepokojenie orzeczeniem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego (Sprawa nr K13/ 21 z dnia 7 października 2021).

Wyrok wydany przez Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdza wprost, że przyjmowanie prawa europejskiego za nadrzędne w stosunku do polskiego prawa jest niezgodne z polską Konstytucją.

Takie stanowisko jest sprzeczne z Traktatami Unii Europejskiej, które Polska podpisała.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) powtarza, że wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą przestrzegać podpisanych traktatów i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ponownie stwierdza, że wartości i zasady Unii Europejskiej muszą być w równym stopniu stosowane.

 

Zobacz także