Wiceprezesi KRRP na posiedzeniu komisji deregulacyjnej

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie deregulacji m.in. w zakresie ustawy o radcach prawnych była przedmiotem obrad nadzwyczajnej komisji sejmowej.

Projekt propozycji deregulacji w zakresie ustaw – prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz prawo o notariacie, został zgłoszony przez partię Kukiz’15 i Stowarzyszenie KoLiber. W czwartek 12 października br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji do spraw deregulacji, w którym z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli Wiceprezesi KRRP Zbigniew Tur i Leszek Korczak. Wiceprezesi Krajowej Rady zgłosili zastrzeżenia co do przedłożonego projektu zmian. Krytyczne stanowisko wyraził także przedstawiciel reprezentujący Ministra Sprawiedliwości. W imieniu autorów projektu zmian głos zabierał poseł Jakub Kulesza.

Poniżej znajdą Państwo proponowane zmiany.

Zobacz także