Wideospotkanie Prezydium KRRP

Przedstawienie informacji okręgowych izb o działalności integracyjnej i socjalnej dla seniorów, organizacja posiedzenia Komisji Doskonalenia Zawodowego i przedstawicieli OIRP oraz ustalenie kwestii dotyczących reprezentacji Prezydium KRRP na wydarzeniach to najważniejsze tematy, które zostały omówione podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się online 8 listopada.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez Sekretarz KRRP Agnieszkę Gajewską-Zabój projektów uchwał dotyczących spraw osobowych. Następnie mec. Agnieszka Gajewska-Zabój zreferowała dwa projekty uchwał odnoszące się do spraw technicznych związanych z bezpieczeństwem infrastruktury technicznej.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP Andrzej Domański, który omówił projekt uchwały w sprawie wydatkowania środków na organizację posiedzenia Komisji Doskonalenia Zawodowego i przedstawicieli Okręgowych Izb Radców Prawnych, którego przedmiotem będą m.in. kwestie dotyczące stanu wykonania obowiązku szkoleniowego oraz zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Z kolei Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych zarekomendowała wyrażenie zgód na zawarcie umów dotyczących przeprowadzenia Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich w 2022 r.

W dalszej części wideospotkania Prezydium głos zabrał Wiceprezes KRRP Michał Korwek, który przedstawił informacje o działalności integracyjnej i socjalnej dla seniorów podjętej przez okręgowe izby.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaproponował szczegółowe ustalenie kwestii dotyczących reprezentacji Prezydium KRRP i KRRP na poszczególnych wydarzeniach.

Spotkanie Prezydium zakończyło się przedstawieniem przez Sekretarz KRRP Agnieszkę Gajewską-Zabój informacji o wnioskach o dostęp do informacji publicznej.

Prezydium uchwaliło także m.in. ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

Zobacz także