Termin zgłoszeń kandydatów w konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” upływa 12 maja!

Trwa konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Już tylko do 12 maja przyjmowane są zgłoszenia kandydatów. Konkurs nagradza radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy wyróżnili  się  bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

XV edycja konkursu „Kryształowe serce Radcy Prawnego”, corocznie organizowanego przez samorząd radcowski, wzorem roku ubiegłego zostanie rozstrzygnięta w dwóch etapach. W etapie pierwszym radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać bezpośrednio do Kapituły Konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby. W terminie 12-16 maja  kapituła dokona weryfikacji zgłoszeń, by finalnie 16 maja ogłosić listę nominowanych.

W etapie drugim konkursu kapituła dokona oceny nominowanych, by wybrać laureatów konkursu w kategorii pierwszej – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. W skład kapituły wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.

Istotnym elementem dodatkowym konkursu jest głosowanie internetowe w Kategorii drugiej – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. W drodze głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/  zostanie wyłoniony dodatkowy laureat. Udział w głosowaniu może wziąć każdy. Rozpocznie się ono 16 maja. Głosy będzie można oddawać do dnia 30 maja.

Do rozstrzygnięcia konkursu dojdzie podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych 2 czerwca 2023 r. w Warszawie. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod adresem:  kirp@kirp.pl.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, którzy wykazali się aktywnością w działalności pro bono. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl.

Zobacz także