Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Rozwój serwisu Szukajradcy.pl w kontekście trwającej kampanii promocji zawodu pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” oraz finalizacja formalności związanych z możliwością prezentacji mobilnej legitymacji radcy prawnego i aplikanta radcowskiego w aplikacji mObywatel to tematy przewodnie wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 9 maja br.

Spotkanie rozpoczął Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur omawiając sprawy bieżące samorządu.

Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła kwestię porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnej legitymacji radcy prawnego i aplikanta radcowskiego . Jak podkreśliła treść porozumienia podlegała konsultacjom z Ministerstwem Cyfryzacji. Istotna jego część dotyczyła zagadnienia przetwarzania danych osobowych.

– Umowy z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych są w przygotowaniu, następne kroki w procesie to uzyskanie certyfikatu przez centrum obsługi informatycznej oraz opracowanie graficznego wyglądu legitymacji – relacjonowała Sekretarz KRRP.

Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła pakiet uchwał wydawniczych dotyczących dwumiesięcznika „Radca Prawny” oraz kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Pisma te, wydawane w ramach działalności Krajowej Izby Radców Prawnych omawiają wydarzenia z działalności samorządu radców prawnych oraz poruszają zagadnienia prawne z zakresu wszystkich gałęzi prawa. W zależności od tytułu można w nich znaleźć m.in. artykuły naukowe, analizy prawne, jak i przegląd orzecznictwa sądów.

Kolejnym punktem obrad Prezydium Krajowej Rady była kwestia rozwoju serwisu szukajradcy.pl, prowadzona równolegle do trwającej kampanii promocji zawodu pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”.

Podjęte działania promocyjne przynoszą wymierne rezultaty. Statystyki są obiecujące, po rozpoczęciu kampanii promocji zawodu odnotowano znaczny wzrost odwiedzających stronę szukajradcy.pl. Realizowane zmiany graficzne oraz prace programistyczne dążące do ulepszenia strony w obszarze precyzyjności wyszukiwań mają być zwieńczeniem działań mających na celu zwiększenie funkcjonalności narzędzia. Prowadzone prace informatyczne nie zakłócają funkcjonowania strony i są niemal niezauważalne dla potencjalnych użytkowników.

Podczas spotkania Prezydium omówiono również projekty uchwał w sprawie przyznania honorowego patronatu: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt. „Polubowne metody rozwiązywania sporów, a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość”, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2023 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz XII Forum Prawa Spółek pt. „Nadzór i kontrola w spółkach handlowych”, które odbędzie się 19 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Finalną część spotkania stanowiły omówienia uchwał dotyczących uczestnictwa przedstawicieli Krajowej Izby Radców Prawnych w stacjonarnym posiedzeniu ds. Migracji CCBE w dniu 29 czerwca 2023 w Chanii, Kongresie Generalnym European Bars Federation w dniach 15-17 czerwca 2023 roku, w Konferencji Trybunału EFTA oraz w International Bar Leaders Meeting. Pakiet uchwał przedstawił Wiceprezes KRRP r.pr. Michał Korwek.

Zobacz także