Wyrok ETPCz – Kirdok i Inni v. Turcja. 03.12.2019 r.

Informujemy, że 03.12.2019 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu ogłosił wyrok w sprawie Kirdok i Inni v. Turcja (14704/12). W wyroku tym jednogłośnie wskazano, że doszło do naruszenia art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który dotyczy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i korespondencji. W sprawie tej wnioskodawcami byli prawnicy, którzy zaskarżyli przejęcie należących do nich danych elektronicznych przez organy sądowe w celu wykorzystania tych danych dla celów postępowania karnego prowadzonego przeciwko innemu prawnikowi (U.S.), z którym wnioskodawcy dzielili biuro. Trybunał ustalił w szczególności, że przejęcie danych elektronicznych wnioskodawców, które objęte były tajemnicą zawodową opierającą się na relacji prawnik-klient, a także odmowa zwrotu lub zniszczenia tych danych nie znajdowała uzasadnienia w nadrzędnej potrzebie społecznej, nie była też konieczna w społeczeństwie demokratycznym. Trybunał wskazał także na brak wystarczających gwarancji proceduralnych w prawie, za którego wykładnię i stosowanie odpowiedzialne były organy sądowe.

W załączeniu pełen wyrok Kirdok i Inni v. Turcja dostępny na razie jedynie w języku francuskim.

Załączniki do pobrania

Zobacz także