Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIRP wznawia rozprawy

Po przerwie związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 od dnia 22 czerwca br. Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIRP w Warszawie wznowił orzekanie w sprawach dyscyplinarnych. Oznacza to powrót do (w miarę) normalnego rytmu pracy. Oczywiście, o ile sytuacja nagle się nie pogorszy. 

Rozprawy i posiedzenia odbywają się z zachowaniem środków ostrożności. W trosce o ochronę zdrowia stron i innych uczestników postępowania, sędziów, rzeczników i pracowników Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wszystkie osoby przebywające na sali rozpraw zobowiązane są do używania maseczek ochronnych lub przyłbic, rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej oraz do przestrzegania dystansu społecznego.

Zobacz także