XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP zaprasza na XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie, które odbędą się w dniach 20 – 23 sierpnia 2015 r. w Sopocie.
Noclegi  i posiłki w hotelach, za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji, zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach:
dla aplikantów radcowskich – 220 zł,
dla radców prawnych – 340 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego– 490 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 410 zł.

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.
Prosimy o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Radca prawny

Aplikant

Osoba spoza samorządu

Osoba spoza samorządu niegrająca

Zgłoszenia do dnia 8 sierpnia 2015r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Celem identyfikacji wpłat, organizatorzy proszą o jak najszybsze przesyłanie wypełnionych kart zgłoszenia wraz z dowodami wpłat. Szczególnie dotyczy to osób, które dokonały wpłat na konto Sopockiego Klubu Tenisowego.

Więcej informacji poniżej:

Program mistrzostw

Ogłoszenie

Regulamin

Zobacz także