XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizuje XIX Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-8 października 2023 r.

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz pokojach w Ośrodku Wypoczynkowym „Bystre”. Koszt wydarzenia wynosi 890 zł i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 4 października do śniadania 8 października,
  • opiekę przewodników GOPR,
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie NNW.

Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeń dostępnej w załączniku pod tekstem i wysłanie jej drogą elektroniczną na adres: subsidiovenire@kirp.pl.

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w wysokości 830 zł należy uiścić bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu, nr 74124027441111001008037603 do 28 września 2023 r., a pozostałą kwotę 60 zł na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire” w BGŻ BNP Paribas 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 z dopiskiem „Rajd Bieszczadzki” .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w rajdzie decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zgodą na wykorzystanie wizerunku.

O dofinansowanie udziału w rajdzie można się zwracać do właściwej Izby.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie, także ze względu na warunki pogodowe, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Program wydarzenia dostępny jest do pobrania z załącznika poniżej. Szczegółowych informacji udziela Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire”: https://subsidio-venire.kirp.pl/kontakt/.

Uprzejmie informujemy, iż w tym roku prosimy Państwa o wsparcie pieniężne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku, pod którego opieką jest 40 stałych przedszkolaków oraz 40 dochodzących maluchów. Dzieci potrzebują gier planszowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia sali do nauki, zabawek, słodyczy.

Załączniki do pobrania

Zobacz także