XX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” oraz Krajowa Izba Radców Prawnych zapraszają radców prawnych, aplikantów radcowskich, ale również przedstawicieli innych zawodów prawniczych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Tenisie. Tegoroczne rozgrywki odbędą się w dniach 19-21 sierpnia 2021 roku na kortach Klubu Tenisowego Arka Gdynia, ul. Juliana Ejsmonda 3 w Gdyni.

Aby wziąć udział w Mistrzostwach, należy do 13 sierpnia br. włącznie przesłać kartę zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz dowodami wpłat za uczestnictwo w turnieju. Dokumenty prosimy przesłać na adres mailowy: sito@kirp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych; Al. Ujazdowskie 18 lok. 4;  00-478 Warszawa; z dopiskiem dla Joanny Sito-Przymus. Liczba miejsc w Turnieju jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi 484 zł. Opłatę należy uiścić:

– w wysokości 384 zł na konto Arki Gdynia w Banku Pekao SA 79 1240 1239 1111 0010 1918 5719 z dopiskiem: „Turniej tenisa radców prawnych Gdynia 2021”,

– oraz w wysokości 100 zł na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” w BGŻ BNP Paribas 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 z dopiskiem: „Turniej tenisa radców prawnych Gdynia 2021”.

Uprzejmie informujemy, iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Mistrzostwach.

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 11.08.2021 r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę; 50 000 zł – ubezpieczenie NNW, oraz 100 000 zł – ubezpieczenie OC.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Mistrzostw, gdzie szczegółowo opisane zostały kategorie rozgrywek oraz z ramowym programem XX Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Tenisie, w którym został zamieszczony harmonogram zajęć z podziałem na poszczególne dni. Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty możliwe jest WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskiej podeszwie.

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie i na własny koszt. Istnieje możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z usług hotelu Nadmorski w Gdyni www.nadmorski.pl, który znajduje się bezpośrednio przy kortach. Zniżka na hasło: radcy prawni. Pula pokoi jest dostępna dla uczestników do 28 lipca 2021 r.

Organizatorem Turnieju Tenisa – XX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie jest Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych.

Dodatkowych informacji na temat wydarzenia udziela Joanna Sito-Przymus: sito@kirp.pl, tel. 22/626 82 49 wew. 104.

Załączniki do pobrania

Zobacz także