XXI posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 17 maja br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku odbyło się XXI posiedzenie  Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Obrady Prezydium w Białymstoku wpisały się w przyjętą praktykę organizowania kilku posiedzeń Prezydium w roku w siedzibach Okręgowych Izb Radców Prawnych. Członkowie Prezydium Krajowej Rady spotkali się z członkami Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, jak również z aplikantami Izby białostockiej. Przedmiotem rozmów były bieżące zagadnienia dotyczące działalności samorządu, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Ponadto Prezydium w pełnym składzie złożyło wizytę w Pałacyku Gościnnym Branickich w Białymstoku spotykając się z Wiceprezydentem Białegostoku panem Rafałem Rudnickim. Zaprezentowano rolę samorządu zawodowego radców prawnych, jego zadań i społecznej pozycji.

Podczas posiedzenia przedstawiono projekt zmiany Regulaminu dobywania aplikacji radcowskiej oraz omówiono wyniki egzaminu radcowskiego. Prezydium omówiło kwestie organizacyjne oraz porządek obrad posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. w Toruniu. Podjęto uchwałę w sprawie polityki ochrony danych osobowych oraz wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz przyjęło zasady dotyczące sposobu publikacji uchwał podejmowanych przez KRRP oraz Prezydium KRRP.

Kolejne posiedzenie Prezydium X kadencji odbędzie się 7 czerwca br. w Toruniu.

Zobacz także