Badanie ankietowe na temat znaczenia procedury pytań prejudycjalnych oraz prawa unijnego dla ochrony praw człowieka

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym na temat znaczenia procedury pytań prejudycjalnych oraz prawa unijnego dla ochrony praw człowieka.

Komisja Praw Człowieka KRRP uprzejmie informuje, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje obecnie projekt badawczy „Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka”. W jego ramach przeprowadzane jest badanie ankietowe, którego celem jest poznanie opinii radców prawnych, adwokatów i sędziów na temat znaczenia procedury pytań prejudycjalnych oraz prawa unijnego dla ochrony praw człowieka, jak również identyfikacja problemów związanych ze stosowaniem prawa UE w tym zakresie.

Link do ankiety dostępny jest tutaj. Zapraszamy Państwa do udziału.

Zobacz także