XXIII posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

W czwartek 12 lipca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się XXIII posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. 

Podczas posiedzenia przyjęto Stanowisko Prezydium KRRP w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Stanowisko zostało opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Podjęto także uchwały dotyczące szkolenia aplikacyjnego: w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu, w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta, w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie oraz w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona. Rozpatrzono ponadto kilkanaście wniosków w sprawach osobowych, podejmując stosowne uchwały. Przyjęto teksty jednolite Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Krakowie było okazją do spotkania się z Dziekanem i członkami Prezydium Izby krakowskiej, a także do obejrzenia siedziby OIRP w Krakowie.
Ponadto w piątek 13 lipca br. członkowie Prezydium spotkali się z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim.
Kolejne posiedzenie Prezydium KRRP odbędzie się 9 sierpnia br. w Warszawie.

 

 

 

Zobacz także