Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXXII posiedzenie Prezydium KRRP

XXXII posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 9-10 stycznia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXXII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgód na zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych:

  • Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej;
  • Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;
  • Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski w sprawie udzielenia patronatu oraz dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych.

Analizowano sposób realizacji uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r.  dotyczącej nabycia lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych.

Omówiono funkcjonowanie Portalu Integracyjnego przeznaczonego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Członek Prezydium KRRP r.pr. Ryszard Wilmanowicz przedstawił informacje dotyczące publikacji stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych. Zbiór Stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych składa się ze skorowidza rzeczowego, wykazu aktów prawnych, informacji o Autorach projektów stanowisk przyjętych przez Komisję oraz zbioru stanowisk. Link do zbioru stanowisk: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/zbior-stanowisk-komisji-etyki-i-wykonywania-zawodu/.

Wiceprezes KRRP r.pr. Ryszard Ostrowski przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania prac związanych z wyborem ubezpieczyciela oraz omówił kwestie związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Podjęto uchwałę w sprawie przyznania odznak „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” radcom prawnym z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Kolejne posiedzenie Prezydium KRRP odbędzie się 7 lutego br.