Z prasy: Co czwarty Polak uznał, iż napotkał w życiu problem mający związek z prawem

Dariusz Sałajewski
Co czwarty Polak uznał, iż napotkał w życiu problem mający związek z prawem

Z przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych badań socjologicznych wynika, że jedynie co czwarty Polak uznał, iż napotkał w życiu problem mający związek z prawem. W tej grupie aż ponad połowa, iż tego rodzaju problem miała tylko raz.
Podobne dane w krajach europejskich wskazują wielkości co najmniej dwukrotnie większe, a np. w Niemczech nawet trzykrotnie. Badania, o których wspominam, przeprowadzono na bardzo reprezentatywnej próbie 3500 respondentów. Pytań było blisko setka – w sprawach dotyczących sytuacji rodzinnej, zdrowia i poziomu życia, pracy i działalności gospodarczej, a także kontaktów z urzędami czy usługodawcami.
Z danych przytoczonych na wstępie można by opacznie wnioskować, że w naszym kraju poczucie bezpieczeństwa prawnego kształtuje się na dobrym poziomie i rzadko potrzeba pomocy prawnika. Byłby to jednak wniosek nietrafiony. Raport z badań sporządzony przez eksperta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego świadczy o czymś zupełnie innym. Rzadka rozpoznawalność problemów związanych z prawem to, niestety, przejaw postawy ignorancyjnej, przynoszącej często ujemne skutki. Wymierne szkody materialne, ale i poczucie krzywdy.

Cały tekst: http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312059960-Co-czwarty-Polak-uznal-iz-napotkal-w-zyciu-problem-majacy-zwiazek-z-prawem.html 

Zobacz także