Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Porozumienie z Kancelarią Prezydenta RP

Porozumienie z Kancelarią Prezydenta RP

2 grudnia b.r. w Pałacu Prezydenckim podpisano Porozumienie pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP i Krajową Radą Radców Prawnych w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia świadomości prawnej Obywateli i propagowania idei pomocy prawnej pro bono.
Ze strony Kancelarii Prezydenta porozumienie podpisała Podsekretarz Stanu Anna Surówka-Pasek, ze strony KRRP Prezes r.pr. Dariusz Sałajewski oraz Wiceprezes r.pr. Ewa Stompor -Nowicka.
W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim  uczestniczyli ponadto  członkowie Prezydium KRRP – Wiceprezesi – r.pr. Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak – oraz Sekretarz r.pr. Barbara Kras, a także Dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Kulikowski.
W blisko godzinnej  rozmowie po podpisaniu porozumienia przedstawiciele KRRP poruszyli szereg  aktualnych kwestii dotyczących  tworzenia i stanowienia prawa oraz angażowania w te procesy zawodów prawniczych. Uczestniczący  w spotkaniu ze strony Kancelarii Prezydenta wyrazili duże zainteresowanie współpracą w tym zakresie z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji KRRP.
Informacja na stronie Kancelarii Prezydenta: link
Pełny tekst porozumienia: Porozumienie 2.12.15