Zapraszamy do rejestracji na Seminarium UIA w Madrycie

Forum organizowane przez UIA we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Praw Człowieka Sekcji Prawa Międzynarodowego American Bar Association, przy wsparciu IE Law School, w Madrycie.

UIA Business and Human Rights Forum to intensywny kurs w ramach szkoły letniej, obecnie w 3 edycji, który oferuje unikalną możliwość dogłębnej analizy i aktualizacji tej dziedziny prawa. Prawa człowieka przyciągają coraz większą uwagę praktyków prawa, którzy stają się coraz bardziej świadomi roli, jaką mają do odegrania w zakresie doradztwa i pomocy swoim klientom korporacyjnym, jak również reprezentowania klientów w związanych z tym procesach sądowych.

Panelistami są najlepsi eksperci w tej dziedzinie, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych, naukowcy, sędziowie, jak również wyspecjalizowani prawnicy. Program obejmuje ewolucję i kluczowe zmiany BHR na poziomie międzynarodowym (3 filary UNGPs, SDGs, Global Compact…), a także przegląd wymogów legislacyjnych i regulacyjnych w kluczowych krajach Europy, Japonii, USA i Chin, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w UE (CSRD, Rozporządzenie w sprawie taksonomii, SFDR, propozycja Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie korporacyjnej należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Specjalna sesja zostanie poświęcona procesowi HRDD (Human Rights Due Diligence), z uwzględnieniem zagadnień i zmian w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa pracy, bankowości i usług finansowych oraz międzynarodowych kontraktów handlowych.

Ostatni dzień Forum poświęcony będzie ryzyku związanemu z prowadzeniem spraw sądowych dotyczących praw człowieka przed sądami międzynarodowymi (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, Afrykański Trybunał Praw Człowieka…), jak również przed sądami cywilnymi (w tym arbitraż zgodnie z zasadami haskimi dotyczącymi BHR), postępowaniami karnymi i postępowaniami regulacyjnymi.

Dlaczego ten kurs jest przydatny?

Firmy prawnicze i radcy wewnętrzni coraz częściej zauważają, że ich klienci biznesowi poszukują i wymagają porady prawnej w zakresie aspektów praw człowieka w ich transakcjach i działaniach, aby zidentyfikować, zapobiec i złagodzić ryzyko, przestrzegać międzynarodowych i krajowych przepisów oraz promować swoją widoczność jako etycznych firm.

Kurs zapewnia prawnikom dogłębne zrozumienie najnowszych zagadnień na styku prawa i zrównoważonego rozwoju; docenienie wpływu praw człowieka wynikającego z działalności biznesowej na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym; wskazówki, jak przeprowadzić proces należytej staranności w zakresie praw człowieka w przedsiębiorstwie; zajęcie się związkiem pomiędzy prawami człowieka a konkretnymi obszarami prawnymi; oraz zrozumienie ryzyka związanego ze sporami sądowymi dotyczącymi praw człowieka.

Kto powinien wziąć udział?

Praktycy biznesu i praw człowieka, prawnicy zajmujący się biznesem, prawnicy zajmujący się sporami sądowymi, prawnicy zajmujący się rozwojem, prawnicy wewnętrzni, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i rządowych.

Szczegóły i zapisy na wydarzenie dostępne są tutaj.

Zobacz także