Zasady Dobrych Praktyk Patronatu

Zasady Dobrych Praktyk Patronatu, które udostępniamy w zakładce Patronat, stanowią kolejne narzędzie służące zwiększeniu efektywności patronatu, jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich. W przedmiotowym opracowaniu, w sposób syntetyczny zostały wskazane podstawowe cele i wartości, jakie powinny być realizowane w toku patronatu, jak również oczekiwane zachowania i postawy patrona oraz aplikanta, w tym konkretne metody realizacji zadań patrona. Do Zasad Dobrych Praktyk Patronatu dołączony został, w formie suplementu, zbiór przepisów regulujących sprawowanie patronatu (stan prawny: 15 stycznia 2020 r.).

Właściwe sprawowanie patronatu ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia aplikantów oraz warunkuje dobre przygotowanie ich do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jesteśmy przekonani, że Zasady Dobrych Praktyk Patronatu będą służyć jako praktyczny przewodnik wykorzystywany w trakcie sprawowania patronatu.

Zobacz także