Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Zgłoszenia do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu w czwartek 5 marca 2020 r. w Warszawie – rejestracja już otwarta!

Zgłoszenia do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu w czwartek 5 marca 2020 r. w Warszawie – rejestracja już otwarta!

Formularz rejestracyjny: https://2tralim.webankieta.pl/

Uczestnicy otrzymają 5 punktów z tytułu szkolenia zawodowego.

Zapraszamy do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu, które odbędzie się w czwartek 5 marca br. Seminarium organizowane jest w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego TRALIM2 kierowanego do prawników kilku krajów europejskich i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Będzie to już trzecie seminarium realizowane przez KIRP w ramach programu TRALIM2.

Seminarium TRALIM jest wydarzeniem jednodniowym i składać się będzie z dwóch sesji – dotyczącej kontekstu europejskiego oraz kontekstu krajowego (polskiego). Podczas seminarium gościć będziemy znamienitych prelegentów z Polski, Irlandii i Hiszpanii – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem dostępnym w załączeniu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny pod następującym linkiem: https://2tralim.webankieta.pl/

Na seminarium obowiązuje limit 33 miejsc dla radczyń i radców prawnych wedle kolejności zgłoszeń, rejestracja jest obowiązkowa.

Miejsce: seminarium TRALIM odbędzie się w sali wykładowej w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w Warszawie.

Ważna informacja dot. seminarium 05.03.2020 r.:

  1. Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny ma charakter wiążący. W przypadku rezygnacji uczestnik będzie zobowiązany do wskazania zastępstwa lub wniesienia opłaty odpowiadającej kosztom organizacyjnym.
  2. Przesłany formularz rejestracyjny ma charakter zgłoszenia, a ostatecznym potwierdzeniem udziału w seminarium jest wiadomość e-mail przekazana przez organizatora seminarium z Krajowej Izby Radców Prawnych.
  3. Udział w seminarium 05.03.2020 r. nie wiąże się z wniesieniem opłaty z tytułu uczestnictwa, Krajowa Izba Radców Prawnych nie pokrywa jednak kosztów zakwaterowania lub dojazdu na seminarium w Warszawie.
  4. Językami seminarium są język polski i angielski.
  5. Zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności ich przesłania.

Informacja o programie TRALIM2

Program Tralim2 jest programem edukacyjnym kierowanym do prawników z kilku krajów Unii Europejskiej: Polski, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Włoch, który dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie do jesieni 2020 r. Przebieg tego programu w głównej mierze opiera się na organizacji seminariów w każdym z krajów partnerskich z zakresu prawa azylu i migracyjnego (2 seminaria w każdym kraju), a także z zakresu prawa odnoszącego się do dzieci – migrantów pozostających bez opieki (1 seminarium w każdym kraju). W ramach programu zorganizowane zostaną także wizyty w centrach dla migrantów w Grecji, Hiszpanii lub Włoszech. Głównym koordynatorem programu jest Europejska Fundacja Prawników ELF, natomiast partnerskimi samorządami prawniczymi programu oprócz Krajowej Izby Radców Prawnych są samorządy z Hiszpanii, Irlandii, Grecji, Francji oraz Włoch.

Główne założenia programu TRALIM2:

  • przeszkolenie w sumie 600 prawników podczas seminariów organizowanych w krajach samorządów partnerskich programu,
  • umożliwienie uczestnikom seminariów nawiązania kontaktów, które w przyszłości zaowocują współpracą zawodową w przedmiocie problematyki imigracji i azylu,
  • utworzenie bazy materiałów szkoleniowych z przeprowadzanych seminariów dostępnej na stronie internetowej głównego koordynatora programu – Europejskiej Fundacji Prawników ELF,
  • rozpowszechnianie pośród prawników uczestniczących w seminariach publikacji Agencji Praw Podstawowych UE związanych z przedmiotem seminariów,
  • udział w realizacji założeń Unii Europejskiej – umożliwienie udziału w europejskich działaniach szkoleniowych połowie przedstawicieli zawodów prawniczych w Unii Europejskiej do 2020 roku, a także wdrożenie rekomendacji określonych w projekcie pod nazwą: Study on the state of play of lawyers training in EU Law.

Informacje o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w ramach programu TRALIM2 publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej KIRP www.kirp.pl

Program jest współfinansowany ze środków Programu „Sprawiedliwość” Unii Europejskiej