Zgromadzenie Delegatów OIRP w Bydgoszczy

19 kwietnia 2023 roku w Hotelu CITY w Bydgoszczy odbyło się Zgro­ma­dze­nie De­le­ga­tów Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Bydgoszczy. Wzięła w nim udział Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Aleksandra Gibuła.

Na Zgromadzeniu Delegatów przedstawiono m.in.:

  • Sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Bydgoszczy za 2022 rok,
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok,
  • Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
  • Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2022 rok,
  • Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za 2022 roku,
  • Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów za 2022 rok.

Uchwalono także m.in. projekt budżetu Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Bydgoszczy na rok 2023.

Zobacz także