,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”. Toruń, 20 kwietnia 2023 r.

W Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 20 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie ze studentami prawa w ramach cyklu wydarzeń pod hasłem ,,Tydzień akademicki – zostań radcą prawnym”. Promują one aplikację radcowską oraz zawód radcy prawnego.

Spotkanie ze studentami prawa to efekt ramowego porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią (Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu) a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu.

Podczas otwarcia powitano uczestników w imieniu Dziekana Rady OIRP w Toruniu Ryszarda Wilmanowicza.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie przedsięwzięcia była koordynator – Wicedziekan dr hab. Dorota Sylwestrzak.

20 kwietnia 2023 r. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu reprezentowały: radca prawny Iwona Kotowska (członek Rady OIRP w Toruniu, członek Sądu Dyscyplinarnego), radca prawny Magdalena Skręt (członek Sądu Dyscyplinarnego) oraz Aplikantka Radcowska – Marta Gawrońska.

Radca prawny Iwona Kotowska przedstawiła studentom prawa szczegóły dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego, m.in. aplikacji radcowskiej, przesłanek warunkujących uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu, form organizacyjno-prawnych wykonywania zawodu, zasad wynagradzania. Radca prawny Magdalena Skręt podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z odbytej aplikacji radcowskiej. Opowiedziała także o jej zaletach i ułatwieniach, które pozwalają skutecznie rozwijać karierę i budować własną markę. Ponadto aplikantka radcowska Marta Gawrońska zaprezentowała słuchaczom informacje na temat zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych.

W spotkaniu wzięło udział około 60 studentów prawa. Uczestnicy mogli uzyskać szczegółowe informacji na temat egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, przebiegu aplikacji, egzaminu zawodowego, przesłanek uzyskania prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, zasad i form wykonywania zawodu radcy prawnego. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy wzięli aktywny udział w dyskusji.

Organizatorzy planują kolejne wydarzenia wspierające działania kształcące prawników.

dr hab. Dorota Sylwestrzak

Zobacz także