Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Podsumowanie pracy OIRP w roku ubiegłym, harmonogram działań przewidzianych na 2023 r., a także wystąpienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika i Wiceprezesa Ryszarda Ostrowskiego to główne punkty programu Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, które odbyło się 16 maja.

Zgromadzenie rozpoczęła Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Monika Całkiewicz, przekazując informacje dotyczące udziału delegatów w spotkaniu, by finalnie przejść do sprawozdania z działalności izby w minionym roku. Po głosowaniu nad powołaniem Komisji Mandatowej do zabrania głosu zaproszono Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Ryszarda Ostrowskiego oraz Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Wicedziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika.

Postęp elektronizacji w praktyce radców prawnych oraz zainicjowana przez KIRP tocząca się dyskusja dotycząca kwestii potrzebnych zmian w ustawie o radcach prawnych to tematy, które poruszył w swoim wystąpieniu Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski.

O wyzwaniach, z jakimi boryka się samorząd radcowski, informatyzacji izb radcowskich oraz reformie aplikacji wypowiadał się zaś w swojej przemowie Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który w słowach wsparcia kierowanych do zgromadzonych wyraził zadowolenie z możliwości spotkania stacjonarnego po raz pierwszy od trzech lat.

Podsumowanie działalności izby warszawskiej w roku 2022, który był jubileuszowym dla samorządu radcowskiego, oraz inicjatyw promujących zawód wygłosiła Dziekan Rady Monika Całkiewicz. W swoich słowach dała wyraz zadowolenia faktem ciągłego wzrostu liczby radców prawnych, którzy istotnie powiększają grono izby. Zwróciła również uwagę na pozytywny przebieg egzaminu zawodowego i na aplikację oraz ceremonię ślubowania radców prawnych i aplikantów radcowskich.

W finalnej części obrad Zgromadzenia przedstawiono m.in. podsumowanie wykonania budżetu izby warszawskiej za rok 2022, sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie,  Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie.

Delegaci niemal jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2022 rok, a także sprawozdania finansowego. Przyjęcie podsumowań i oceny działalności pozostałych organów Izby: Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego przebiegło równie sprawnie.

Zgromadzenie uchwaliło również przedstawiony projekt tegorocznego budżetu oraz plan pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2023.

Zobacz także