Ostatnie dni głosowania internautów w konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zagłosuj na swojego faworyta już dziś!

Znamy nazwiska radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zostali nominowani w XV edycji Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Wyłonione osoby ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski miano Kryształowego Serca Radcy Prawnego. Wraz z publikacją nominacji ruszyło głosowanie internautów, którzy niezależnie od jury konkursu wybiorą laureata w kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Każdy z nas może oddać swój głos na stronie www.krysztaloweserce.kirp.pl. Serdecznie zapraszamy do głosowania!

Nominowane w konkursie osoby cechują się nie tylko profesjonalizmem, ale i zaangażowaniem w pomoc prawną osobom, które nie mogą sobie na nią pozwolić. Niejednokrotnie poświęcają swój czas i energię, a także merytoryczne przygotowanie, by dobro ich klientów było chronione. Ich działania zostały zauważone. Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” bowiem nagradza radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

XV edycja konkursu „Kryształowe serce Radcy Prawnego”, corocznie organizowanego przez samorząd radcowski, wzorem roku ubiegłego rozstrzygnie się w  dwóch etapach. W etapie pierwszym radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w regulaminie konkursu zgłosiły bezpośrednio do kapituły konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej okręgowej izby. W etapie drugim konkursu kapituła dokona oceny nominowanych, by wybrać laureatów w kategorii pierwszej – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. W skład kapituły wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.

Głosy internautów pozostają jednak tak samo ważne. Istotnym elementem dodatkowym konkursu bowiem jest głosowanie internetowe w kategorii drugiej – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. W drodze głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/  zostanie wyłoniony dodatkowy laureat. Udział w głosowaniu może wziąć każdy. Głosować na swojego faworyta można od 16 do 30 maja.

Nominowani zostali:

 1. Sylwia Brzezińska
 2. Ryszard Brzostowski
 3. Michał Chmielowski
 4. Jerzy Ciesiul
 5. Krzysztof Dąbrowski
 6. Tomasz Drażniowski
 7. Marta Flis-Świeczkowska
 8. Hubert Guz
 9. Martyna Janikowska
 10. Paulina Janikowska-Mizera
 11. Klaudyna Jarzec-Koślacz
 12. Wojciech Kiełbasiński
 13. Katarzyn Kłobukowska
 14. Martyna Krawczyk
 15. Rafał Kuligowski
 16. Tomasz Łuczkowski
 17. Maria Nałęcz-Bachurska
 18. Aleksandra Petrykowska
 19. Barbara Pietrzyk-Tobiasz
 20. Filip Rakoczy-Nazimek
 21. Joanna Sienkiewicz
 22. Anna Socha
 23. Krzysztof Strzyżewski
 24. Roman Sukhyi
 25. Tomasz Ziółkowski

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych 2 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Zobacz także