Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

18 kwietnia odbyło się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowane w formie stacjonarnej miało miejsce w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Krajową Radę Radców Prawnych na zgromadzeniu reprezentował Wiceprezes KRRP Michał Korwek.

Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler. W toku trwania spotkania delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Rady OIRP za 2022 r. oraz sprawozdań finansowych za rok obrachunkowy 2022. Przedstawiony został również plan budżetu na 2023 r., a także plan pracy Rady OIRP na bieżący rok. Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Magdalena Wasylkowska-Michór, zarekomendowała udzielenie Radzie OIRP we Wrocławiu absolutorium za ubiegły rok.

Podczas zgromadzenia pod głosowanie poddano osiem uchwał, wszystkie zostały podjęte.

 

 

Zobacz także