Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

3 lipca 2015 roku w Białymstoku miało miejsce Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL z udziałem prawników z Belgii, Francji, Niemiec, Polski i Szwajcarii. Prezydent Monique Stengel przedstawiła raport z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku oraz program i plan działania na lata 2015 – 2016. Przedstawiła również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz projekt wydatków związanych z planowanym seminarium o europejskim prawie podatkowym w Wenecji w listopadzie 2015 roku.

W 2016 roku w czerwcu jest planowane seminarium o prawie europejskim w Polsce, a w dniach 6-8 października 2015 roku w Barcelonie obchody jubileuszu 30-lecia działalności AEA-EAL. Rozważano też nawiązanie współpracy z Europejskim Instytutem Prawa w Wiedniu.

Zobacz także