Program międzynarodowej wymiany prawników

Zapraszamy do udziału w programie międzynarodowej wymiany prawników przeznaczonym dla aktywnych zawodowo radców prawnych mających nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego.

Udział w programie jest odpłatny. Podstawowe informacje o programie wymiany prawników znajdą Państwo w załączonym pliku. Zapisy możliwe są jedynie przez formularz rekrutacyjny: http://multilaw.badanie.net/ Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu w danej turze będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów programu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do drugiej tury wymiany prawników została zakończona. Osoby, które nie przesłały swojej aplikacji, a chciałyby uczestniczyć w kwalifikacji do trzeciej tury programu (wyjazd w terminie od września do grudnia 2018 r.) proszone są o przesłanie swojego podania do poniedziałku 18 czerwca 2018 r. (włącznie).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także