Finał konkursu „Ambasador Mediacji”

W siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyła się 9 czerwca uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Ambasador Mediacji”. Po raz pierwszy w historii laureatem konkursu KRRP została organizacja pozarządowa – stowarzyszenie #Wartomediować z Poznania.

W spotkaniu wziął udział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych, Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP i przewodniczący kapituły konkursu Tomasz Parkasiewicz oraz Prezes nagrodzonego stowarzyszenia Roman Gładysz.

­– Spotkanie z osobami, które tak mocno angażują się działalność społeczną i możliwość docenienia ich bezinteresownej pracy jest dla nas zaszczytem – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Kapituła konkursu doceniła niezwykłe zaangażowanie członków Stowarzyszenia #Wartomediować w działalność na rzecz propagowania instytucji mediacji oraz wielopłaszczyznowość podejmowanych inicjatyw, która przejawia się w dotarciu do różnych grup odbiorców oraz podejmowaniu różnorodnych form aktywności, od bezpośrednich spotkań poprzez działalność publicystyczną aż po zaangażowanie w aktualnie toczące się procesy legislacyjne – dodał Prezes KRRP, przekazując statuetkę „Ambasador Mediacji 2021” na ręce prezesa stowarzyszenia #Wartomediować Romana Gładysza.

– Wyróżnienie przyznane przez kapitułę konkursu „Ambasador Mediacji” jest dla nas wyjątkowo cenne, ponieważ świadczy o tym, że „promediacyjną” działalność naszego stowarzyszenia dostrzegli i docenili profesjonaliści. To wiele dla nas znaczy. Wysoko oceniamy relacje z samorządem radcowskim i wasze działania na rzecz popularyzowania idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Możemy bez najmniejszego wahania nazwać środowisko radców prawnych przyjaciółmi mediacji – powiedział Prezes nagrodzonego stowarzyszenia.

Kapituła konkursu Ambasador Mediacji nagrodziła stowarzyszenie #Wartomediować za działania zrealizowane w roku 2021. Należało do nich promowanie instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w formie lekcji dla uczniów szkół podstawowych i liceów, szkoleń dla aplikantów radcowskich, wykładów dla seniorów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem sędziów i przedstawicieli środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców. Ponadto członkowie stowarzyszenie publikowali felietony poświęcone ADR, prezentowali swoje stanowiska dotyczące zmian legislacyjnych oraz analizy procesów mediacji w aspekcie spraw rozwodowych, problematyki podatkowej i ochrony danych osobowych. Rozpoczęło także działania na rzecz zmian zasad wynagrodzeń mediatorów za mediację w sprawach karnych oraz prace nad ebookiem – poradnikiem dla pełnomocników.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i prezes stowarzyszenia #Wartomediować Roman Gładysz. Fot. Piotr Gilarski

 

 

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Prezes stowarzyszenia Roman Gładysz, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych oraz Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP i przewodniczący kapituły konkursu Tomasz Parkasiewicz. Fot. Piotr Gilarski

 

 

Prezes stowarzyszenia #Wartomediować Roman Gładysz. Fot. Piotr Gilarski

Zobacz także