Przepis o tzw. karnej opłacie znika z Kodeksu postępowania cywilnego

26 czerwca br. podczas posiedzenia Senatu RP senatorowie usunęli przepis w nowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych – Leszek Korczak, Wiceprezes KRRP oraz Tomasz Scheffler, z-ca Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 r. Dokument dostępny jest w załączeniu oraz pod następującym linkiem na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-roczna-krajowego-mechanizmu-prewencji-tortur-za-rok-2018

Przechodzenie polskich sędziów w stan spoczynku – opinia Rzecznika Generalnego

Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. W dniu 12 lipca 2017 r.1 Polska wprowadziła ustawę ustanawiającą nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich sędziów. Zgodnie z tą ustawą wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów

Informacja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych

Uprzejmie informujemy, iż podczas odbywającego się w dniach 21-22 września posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych Prezes KRRP poinformował o wpłynięciu wniosku 8 OIRP o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych. W najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie KRRP ustalające termin i miejsce Zjazdu, zapewniające jego odbycie w przewidzianym ustawą terminie.

Debata “Ochrona prawna jako wsparcie w korzystaniu z usług prawnych”

Zapraszamy do obejrzenia debaty pt. “Ochrona prawna jako wsparcie w korzystaniu z usług prawnych”. W debacie wzięli udział Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Piotr Skorupa – członek zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń oraz r. pr. dr hab. Katarzyna Malinowska specjalizująca się w prawie ubezpieczeń gospodarczych.