Uchwała Kongresu Prawników Polskich

Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania. Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne. Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych

Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku

UCHWAŁA Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r.

Publikujemy poniżej treść stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 lipca 2017 r. Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 48 ust. 6 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i

OBSiL KRRP o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował zestawienie dotyczące zmian w SN – dokument publikujemy w załączeniu. Link do artykułu przywołującego ww. zestawienie w serwisie TVN24 pn. “Sąd Najwyższy po nowemu. Co zawiera projekt autorstwa PiS?”: http://www.tvn24.pl/projekt-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-co-zawiera,756530,s.html

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)

Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje szerokiej nowelizacji ustawy (dalej jako uPUSP), niemniej jednak odnosi się przede wszystkim do materii dotyczącej zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów, zmierzającego w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę tych stanowisk i wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru