Nieodpłatna pomoc prawna w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju. Nieodpłatna pomoc prawna w obecnej sytuacji może być dla wielu obywateli naszego kraju szansą uzyskania porad 

Komunikat Biura KIRP

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 na terenie Polski, uprzejmie prosimy w dniach 16 marca-3 kwietnia o ograniczenie wizyt w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych do niezbędnego minimum. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura, zalecamy korzystanie z kontaktu telefonicznego i mailowego.

Egzamin radcowski odwołany

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca br. oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia br. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób. Nowe