Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 2-6 listopada 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżącej działalności w mijającym tygodniu. Jest to już ostatnie w tej kadencji podsumowanie wydarzeń w samorządzie radców prawnych i podejmowanych działań.

Tym samym korzystając z okazji, chciałbym podziękować za współpracę i zaangażowanie wszystkim członkom Krajowej Rady Radców Prawnych i jej agend, członkom organów Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Dziekanom Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. Dziękuję za pracę na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów – radców prawnych i aplikantów radcowskich. Kończąc X kadencję pozostawiamy samorząd radcowski bardziej licznym, nowocześniejszym, wyraźnie widocznym w przestrzeni publicznej i wsłuchującym się w społeczne potrzeby – pracowaliśmy na to wspólnie, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też osobistym zaangażowaniem. Jeszcze raz dziękuję.

Mijający tydzień zdominowały przygotowania do organizacji XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w trybie online oraz prac komisji zjazdowych, które będą obradować w Warszawie w trybie stacjonarnym. Ze względu na zagrożenie epidemiczne obecność na zjeździe delegatów i pracowników biura KIRP została ograniczona do niezbędnego minimum.

Krajowy Zjazd Radców Prawnych

W poniedziałek 2 listopada przeprowadzono próbne głosowanie delegatów. Spośród 322 delegatów w głosowaniu wzięło udział 257 delegatów ze wszystkich izb, co stanowi prawie 80 proc.

We wtorek 3 listopada delegatom i uczestnikom zjazdu zostały przesłane listy kandydatów do organów XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz do Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji wraz z projektami uchwał na XII KZRP.

Listy kandydatów można znaleźć pod linkiem:
https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.03_zalacznik_kandydaci-do-organow-prezydium-xii-kzrp-1.pdf

Projekty uchwał można znaleźć pod linkami:
https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/11/zalacznik-nr-1-pismo-ii.pdf
https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/11/zalacznik-nr-2-pismo-ii.pdf

W czwartek 5 listopada do delegatów został wysłany specjalny numer „Radcy Prawnego”, przygotowany na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych, w którym można znaleźć podsumowanie działalności X kadencji.

Z zawartością numeru można się zapoznać pod linkiem:
https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/11/radca_wydanie_specjalne_net.pdf


Informacje
dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego
2-6 listopada 2020 r.

Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady

W mijającym tygodniu za pośrednictwem platformy zoom spotkania odbyli członkowie agend KRRP:

3 listopada br. – Komisja Praw Człowieka KRRP

Ponadto 4 listopada Komisja Praw Człowieka KRRP przyjęła Stanowisko w sprawie 70. rocznicy przyjęcia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w którym Komisja apeluje do władz publicznych m.in. o realne zagwarantowanie osobom pozostającym w zakresie jurysdykcji polskiego porządku prawnego rzeczywistego przestrzegania praw i wolności gwarantowanych Europejską Konwencją oraz o przestrzeganie ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stosownie do art. 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się pod linkiem:
https://kirp.pl/stanowisko-komisji-praw-czlowieka-krrp-w-sprawie-70-rocznicy-przyjecia-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci/

4 listopada br. – Prezydium KRRP

5 listopada br. – Komisja Zagraniczna KRRP oraz koordynatorzy ds. zagranicznych przy okręgowych izbach radców prawnych i przedstawiciele KIRP w prawniczych organizacjach międzynarodowych. Przekazano pamiątkowy minialbum w formie elektronicznej, podsumowujący działania zagraniczne prowadzone przez Krajową Izbę Radców Prawnych i OIRP w kadencji 2016-2020. Album został rozesłany m.in. do wszystkich okręgowych izb.

Inne

Webinarium Centrum Szkolenia Ustawicznego

5 listopada br. odbyło się webinarium CSU nt. przygotowanego na zlecenie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego raportu „Programy do obsługi kancelarii”. W webinarium wzięło udział ponad 160 radców prawnych z całego kraju.


Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych


Działania medialne w okresie 2-6 listopada 2020 r.

Media tradycyjne…

Radcowie wybierają nowe władze, w tle zgrzyt, 5 listopada, prawo.pl
Jak tu radzić w czasach zarazy, 6 listopada, „Rzeczpospolita”

… i media społecznościowe

W ciągu ostatnich siedmiu dni informacje samorządu radców prawnych na portalu Facebook dotarły do 216 581 osób. Aktywnych pod postami było 4709 osób, udostępniając je, komentując lub klikając guziki aktywności.

Najpopularniejszą informacją było Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie 70. rocznicy przyjęcia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które dotarło do 12 048 osób.

Zobacz także