Kolejne spotkanie grupy eksperckiej w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 28 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala – Szczypiński. W związku z decyzją Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej jej przedstawiciele nie wzięli udziału w spotkaniu.

W czasie spotkania omówiono zmodyfikowane przez przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – w wyniku wcześniej zgłoszonych uwag – projekty rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych oraz wniesiono szereg nowych zastrzeżeń pod ich adresem wraz z konkretnymi propozycjami zmian, mających wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska radcowskiego w możliwie najszerszy sposób. Zgłoszone propozycje zostaną przedstawione w dniu jutrzejszym Ministrowi Sprawiedliwości, a efekt jego decyzji znajdzie wyraz w kolejnych roboczych projektach rozporządzeń. Zostaną one przedstawione na nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych zwołanym na dzień 30 lipca br. i staną się podstawą podjęcia decyzji co do dalszych prac grupy eksperckiej.

Zobacz także