Komunikat prasowy: posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Szanowni Państwo,
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r. pr. Dariusz Sałajewski zwołał na dni 11-12 grudnia b.r.- zgodnie z wcześniej przewidzianym terminarzem – posiedzenie KRRP.
W proponowanym porządku obrad znajduje się szereg spraw istotnych dla samorządu radcowskiego. Prezes Dariusz Sałajewski zwrócił się dzisiaj do członków KRRP z propozycją rozszerzenia porządku obrad o punkt, w którym Rada podjęłaby dyskusję nad celowością/koniecznością zajęcia przez Krajową Radę Radców Prawnych stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w kraju.
Prezes zapowiedział przedstawienie Radzie działań podjętych na szczeblu władz i struktur krajowych samorządu – mających związek z tą sytuacją. Pan Prezes proponuje aby kwestia, o której mowa powyżej, rozpatrywana była przez Radę w pierwszej kolejności.
Z wyrazami szacunku
r. pr. Stefan Mucha
rzecznik prasowy

Zobacz także