Konferencja o międzynarodowym prawie morza i konkurs dla młodych prawników i absolwentów prawa

Rada Adwokacka w Pireusie (Grecja) zaprasza do udziału w 9 Międzynarodowej Konferencji poświęconej prawu morza, która odbędzie się w dniach 13 – 15 października. Program konferencji w językach greckim i angielskim oraz jego tłumaczenie są dostępne poniżej:
UWAGA: Rada Adwokacka w Pireusie ogłasza konkurs dla młodych prawników i absolwentów na najlepszy esej dotyczący prawa morza.

Rada Adwokacka w Pireusie zaprasza młodych prawników oraz absolwentów studiów prawniczych interesujących się prawem morskim do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszy esej w dziedzinie Prawa Morskiego.
Trzy najlepsze prace będą wyróżnione nagrodami przez Radę Adwokacką w Pireusie i opublikowane w Zbiorze materiałów z Konferencji. Dodatkowo do każdej z trzech wyróżnionych prac zostanie dołączona nagroda pieniężna w wysokości 1500 euro, ufundowana przez firmy:
Anthony Antapassis, Eastern Mediterranean Maritime Ltd. oraz Sea Link Navigation Limited.

Warunki oraz termin przesyłania prac:
– Uczestnicy muszą być prawnikami (radcami prawnymi lub adwokatami) lub absolwentami studiów prawniczych;
– W dniu wysłania zgłoszenia uczestnik konkursu nie może mieć ukończonych 35 lat;
– Praca winna być sporządzona w języku angielskim lub greckim;
– Zainteresowani winni przedstawić esej, którego treść odpowiadać będzie tematom zbliżającej się konferencji. Praca ta nie może być wcześniej opublikowana.
– Esej powinien mieć objętość 10.000 słów oraz dodatkowo musi zawierać dokumentację bibliograficzną.
– Zgłoszenia i prace należy przesłać do sekretariatu Rady Adwokackiej w Pireusie w 3 kopiach do 20.09.2016 r. na adres 47 Ir. Polytechneiou, Piraeus, 18535, Grecja.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez trzyosobową komisje, w skład której wchodzą: Athanassios Koutromanos (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Grecji), Lia Athanassiou (Profesor Szkoły Prawniczej w Atenach) oraz George Theocharidis (Profesor Światowego Uniwersytetu Marynistyki – Malmö, Szwecja).

Zobacz także