Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Petycja o pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w administracji publicznej kosztów zastępstwa odrzucona w Sejmie

Petycja o pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w administracji publicznej kosztów zastępstwa odrzucona w Sejmie

Dnia 20 lipca br. w godzinach 19.00- 20.30 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do wynagrodzenia określonego w art. 22[4] ust. 2 ustawy.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza, który wskazywał na bezzasadność tego rodzaju petycji i błędnie zdiagnozowane skutki, jakie miałyby towarzyszyć w przypadku jej uwzględnienia. Konsekwencją takich zmian byłby zarzut nierównego traktowania (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji) radców prawnych zatrudnionych w stosunku pracy u różnych pracodawców w zakresie dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zasądzonych i ściągniętych kosztów zastępstwa procesowego. Podniósł, że tego rodzaju nieprzemyślane propozycje mogłyby doprowadzić do poważnych perturbacji w zakresie prawa procesowego w odniesieniu do zasad zasądzania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu Państwa. Odpowiadając na stawiane pytania przedstawił zasady świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego w różnych jednostkach sfery budżetowej. Wiceprezes KRRP zaznaczył, że obecnie funkcjonujące norma zawarta w art. 22(4) ust. 2 ustawy o radcach prawnych jest rozwiązaniem modelowym, na którym wzorowane są inne tego typu regulacje np. art. 43 ust. 1 a ustawy z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w imię spójności systemowej prawa.

Po dyskusji petycja została odrzucona.

Składamy podziękowania radcom prawnym, którzy w odpowiedzi na apel wystosowany do dziekanów w tak krótkim terminie przekazali do Ośrodka swoje uwagi dotyczące przedmiotowej petycji i opinii Biura Analiz Sejmowych.