Konferencja „Zmiany w k.p.c. wprowadzone przez ustawę z dnia 9 marca 2023 r. oraz zawarte w projekcie z dnia 31 marca 2023 r.: reforma czy przekleństwo nowelizacji?”

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz komitet redakcyjny kwartalnika „Polski Proces Cywilny” z udziałem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości zapraszają 16 maja br. o godzinie 15.00 na konferencję/webinarium Zmiany w k.p.c. wprowadzone przez ustawę z dnia 9 marca 2023 r. oraz zawarte w projekcie z dnia 31 marca 2023 r.: reforma czy przekleństwo nowelizacji?”. Wydarzenie objęte jest patronatem Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika oraz Prezesa NRA Przemysława Rosatiego.

W ramach referatów oraz dyskusji panelowych z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego zostaną poruszone zagadnienia: składu i właściwość sądu, pełnomocnictwa procesowego, postępowania mediacyjnego, jawności posiedzeń, rozprawy, posiedzeń przygotowawczych, systemu środków zaskarżenia oraz postępowań odrębnych i podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z rzeczywistą reformą czy też z kolejną problematyczną nowelizacją.

W dyskusji wezmą udział: prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Karol Weitz, dr hab Katarzyna Gajda-Roszczynialska, prof. dr. hab. Sławomir Cieślak, prof. dr. hab. Paweł Grzegorczyk, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US, dr hab. Robert Kulski prof. UŁ, dr hab. Anna Machnikowska prof. UG, dr hab. Krystian Markiewicz prof. UŚ, dr hab. Marta Romańska prof. UJ, dr hab. Piotr Rylski prof. UW, dr hab. Andrzej Torbus prof. UŚ, dr hab. Marcin Walasik prof. UAM, dr hab. Tadeusz Zembrzuski prof. UW, dr hab. Marcin Dziurda, dr hab. Radosław Flejszar, dr hab. Andrzej Olaś, dr Anna Bicz-Kordonets, dr Magdalena Skibińska, dr Ireneusz Wolwiak, dr Bartosz Wołodkiewicz.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decydująca o uczestnictwie jest kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się automatycznie pod adresem: https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/reforma-czy-przeklenstwo-nowelizacji/register  w terminie do dnia 15 maja 2023 r.

Organizatorzy prześlą uczestnikom, którzy zalogowali się na wydarzenie w czasie rzeczywistym zaświadczenia o udziale w webinarium.

Za uczestnictwo w konferencji (webinarium) zostaną przyznane punkty szkoleniowe dla radców prawnych, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

 

Zobacz także