Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi powstałymi podczas realizacji programu ERA nt. postępowań przed organami UE

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że zakończył się realizowany w od 2019 roku edukacyjny program międzynarodowy nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej, w którym uczestniczyły także radczynie i radcowie prawni. Program miał formę seminariów organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego ERA we współpracy z Europejską Fundacją Prawników ELF oraz instytucjami współpracującymi: Izbą Ateńską (Athens Bar), Radą Adwokatury Irlandii (Bar Council of Ireland), Radą Generalną Adwokatury w Hiszpanii (Consejo General de la Abogacia Espanola – General Council of Spanish Lawyers), Szkołą Prawników we Francji (Lawyers’s School – Haute Ecole des Avocats Conseil, France), Regionalną Szkołą Prawników we Francji (Regional Lawyers’ School – Ecole Regionale des Avocats du Grand Est, France) oraz Krajową Izbą Radców Prawnych.

Celem seminariów prowadzonych przeważnie w języku angielskim było przeszkolenie uczestników z zakresu postępowań przed organami UE. Seminaria miały dwudniowy charakter – pierwszy dzień szkoleniowy realizowany był w Trewirze (Niemcy), natomiast drugi dzień szkoleniowy przebiegał w Luksemburgu i miał formę wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są m.in. na stronie KIRP pod tym linkiem.

Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczestniczkom i uczestnikom, a także wszystkim zainteresowanym programem osobom serdecznie dziękujemy za udział. Jednocześnie za pośrednictwem Akademii Prawa Europejskiego ERA mamy przyjemność przekazać komplet linków do materiałów edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji ww. seminariów. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się dla Państwa interesujące oraz będą mogły być wykorzystane w Państwa praktyce zawodowej. Materiały dostępne są w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej Akademii Prawa Europejskiego ERA.

  1. DOKUMENTY Z SEMINARIÓW ORAZ PODCASTY

Link: http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/library.html (zakładka materiały seminaryjne i podcasty)

  1. LINKI DO MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH SEMINARIÓW

La pratique du contentieux européen, Février 2019:

http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/kiosk/pdf/docu_419DT22.pdf

Litigating European Union Law, April 2019:

http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/kiosk/pdf/docu_419DT12.pdf

Litigating European Union Law, October 2019:

http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/kiosk/pdf/docu_419DT13.pdf

Litigating European Union Law, February 2020:

http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/kiosk/pdf/docu_420DT04.pdf

Litigating European Union Law, September 2020:

http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/kiosk/pdf/docu_420DT05.pdf

  1. PODCASTY AUDIO
  • 420DT04: Trier, February 2020

Reference for a preliminary ruling: practical advice for lawyers
Nicolas Cariat

  • 419DT12: Trier and Luxembourg, April 2019
Reference for a preliminary ruling: practical advice for lawyers
Grainne Gilmore

 

Direct actions before the General Court
Nina Niejahr and Bram Hoorelbeke
  • 419DT22: Trier, February 2019
Introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne
Fabrice Picod

 

La demande de décision préjudicielle : conseils pratiques pour les avocats
Didier Théophile

 

 

 

Zobacz także