List Prezesa KRRP do Prezydenta Adwokatury francuskiej oraz do Dziekana Rady Adwokackiej w Paryżu

Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wystosował list z kondolencjami do Prezesa Adwokatury francuskiej oraz do Dziekana Rady Adwokackiej w Paryżu. Skan listu oraz tłumaczenie publikujemy poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Dziekanie,

Z wielkim bólem przyjąłem
wiadomość o nocnych zamachach terrorystycznych w stolicy Francji, w których zginęło tak wielu niewinnych ludzi. W tej chwili wszyscy polscy radcowie prawni są swoimi myślami z rodzinami ofiar tych ataków, z mieszkańcami Paryża i z wszystkimi Francuzami. Zamachy te są atakiem na wszystkie te wartości, które są wspólne dla całej Europy. Chcę zapewnić Pana Prezydenta i Pana Dziekana o naszej solidarności z obywatelami Francji, a także z francuskimi adwokatami, we wspólnym dążeniu do poszanowania praw człowieka i rządów prawa. Nie ma i nigdy nie może być zgody na działania atakujące demokratyczne wartości.
W imieniu polskich radców prawnych składam na Panów ręce szczere kondolencje.

Dariusz Sałajewski
Prezes KRRP

Skan listu

Zobacz także