Międzynarodowa wymiana prawników LAWYEREX – rekrutacja do pierwszej tury programu

Formularz zgłoszeniowy: https://lawyerex.webankieta.pl/

Mamy przyjemność poinformować, że Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczyć będzie w drugiej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników o nazwie LAWYEREX, która realizowana będzie w ciągu najbliższych dwóch lat tj. do lipca 2021 roku. Program został oficjalnie zainaugurowany 16.09.2019 w siedzibie cypryjskiej Izby Adwokackiej w Nikozji, gdzie spotkali się koordynatorzy programu wszystkich państw uczestniczących w wymianie. Oprócz Cypru i Polski (Krajowa Izba Radców Prawnych), w programie biorą udział także samorządy z Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Czech, Słowacji i Włoch, a także Izba Adwokacka w Paryżu oraz Izba Adwokacka w Barcelonie. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Tym samym zapraszamy radczynie i radców prawnych do przesyłania zgłoszeń do udziału w wymianie programu LAWYEREX, która ma formę dwutygodniowego stażu realizowanego w jednym z krajów partnerskich programu.

W kwalifikacji na wyjazd w pierwszej turze programu zostaną wzięte pod uwagę aplikacje przesłane do poniedziałku 14 października 2019 r. do godz. 24.00.

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez następujący formularz zgłoszeniowy: https://lawyerex.webankieta.pl

Najważniejsze informacje:

  • Program międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX przeznaczony jest dla aktywnych zawodowo radców prawnych mających nie więcej niż 7 lat doświadczenia zawodowego (czas ten liczony jest od dnia złożenia ślubowania radcowskiego).
  • Program polega na udziale w wymianie w formie dwutygodniowego stażu za granicą w kraju partnerskim programu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi w załączonym pliku.
  • Udział w programie jest odpłatny, uczestnicy otrzymują jednak zwrot kosztów podróży za granicę oraz kwotę w wysokości 100 euro dziennie (maksymalnie 1400 euro podczas całej wymiany) mającą na celu pokrycie kosztów utrzymania w miejscu stażu za granicą.
  • Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu w danej turze będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów programu. Jednorazowe przesłanie zgłoszenia jest tym samym wystarczające. W sumie zrealizowane zostaną 4 tury programu w następujących terminach: 1. grudzień 2019 r. – luty 2020 r.; 2. marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r.; 3. wrzesień 2020 r.  – grudzień 2020 r.; 4. styczeń 2021 r. – kwiecień 2021 r.
  • Z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych w wymianie za granicą w ramach programu LAWYEREX na przestrzeni weźmie w sumie 10 uczestniczek lub uczestników.
  • Ze względu na przewidywaną znaczną liczbę zgłoszeń, uczestnicy wymiany zostaną wyłonieni w drodze losowania przeprowadzonego w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z relacjami uczestniczek i uczestników pierwszej edycji międzynarodowej wymiany prawników realizowanej w latach 2017-2019, które dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych:

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w wymianie poprzez organizację stażu dla prawnika z zagranicy w kancelarii w Polsce. Szczegółowe informacje uzyskać można pod adresem e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Zapraszamy!

Załączniki do pobrania

Zobacz także