Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje

Omówienie wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą w roku 2022 było tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie 27 lutego 2023 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządów prawniczych i dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych. – Kształcenie profesjonalnych pełnomocników jest w interesie nas wszystkich, a przede wszystkim w interesie obywateli, których prawa i zobowiązania zabezpieczamy – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. 

Egzaminy wstępne na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną organizowane są przez Ministra Sprawiedliwości od 2006 r., a na aplikację komorniczą – od 2008 r.

W latach 2006–2022 do egzaminów na wszystkie aplikacje samorządowe przystąpiło łącznie ponad 154 tys. osób, spośród których wynik pozytywny otrzymało 72 tys. osób. Do egzaminów na aplikację radcowską przystąpiło 83 245 osób, z czego zdało je 37 556 osób – czyli ponad połowa wszystkich zdających ze wszystkich egzaminów na aplikacje samorządowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów radcy prawnego, adwokata, notariusza czy komornika sądowego.

W 2022 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 5806 osób z 51 polskich uczelni (23 publicznych i 28 niepublicznych) oraz 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 2550 osób, czyli 44 proc. kandydatów.

Do egzaminów na aplikację radcowską przystąpiło 2791 osób. Zdały je 1152 osoby.

Spośród 6082 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2022 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 2686 osób. Należy przy tym zauważyć, że absolwenci uczelni wyższych najczęściej wybierali aplikację radcowską.

Najistotniejszym wnioskiem dla samorządu wynikającym z konferencji jest fakt, iż pomimo utrzymującego się od kilku lat spadku ogólnej liczby kandydatów zdających na wszystkie rodzaje aplikacji, proporcje pomiędzy chętnymi na poszczególne rodzaje aplikacji, tj. radcowską a pozostałymi, pozostają niezmienne. Na aplikację radcowską zdaje najwięcej kandydatów i największa ich liczba podejmuje na niej szkolenie.

Warto przy tym odnotować stały wzrost liczby radców prawnych wpisanych na listy oraz wykonujących zawód w latach 2005–2022.

– Spotkanie oceniam jako interesujące i bardzo konstruktywne. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zaprezentowali szczegółowe dane, które dają pole do dyskusji wszystkim zainteresowanym stronom nad tym, jak wyglądał egzamin w tym roku i jakie obserwujemy tendencje w ostatnich kilkunastu latach. Ważne, abyśmy zawsze myśleli o kształceniu profesjonalnych pełnomocników w perspektywie całego procesu. Troska o każdy etap edukacji i rozwoju prawników – studia prawnicze, aplikacja, doskonalenie zawodowe – jest w interesie nas wszystkich, a przede wszystkim w interesie obywateli, których prawa i zobowiązania zabezpieczamy. Ze swojej strony cieszę się, że w 2022 r. absolwenci najczęściej wybierali aplikację radcowską – powiedział po konferencji Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

 

W załączniku poniżej dostępna jest pełna analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą – przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zobacz także