Oficjalne spotkanie Prezesa KRRP z Prezydentem RP

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,  29 maja spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Podczas spotkania Prezes KRRP wręczył Prezydentowi „Niebieską Księgę samorządu radców prawnych w sprawie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego”.

Spotkanie miało na celu przedłożenie Prezydentowi corocznych informacji z działalności samorządów. W jego trakcie Prezes KRRP poruszył ważne dla samorządu radców prawnych kwestie, w tym: prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, będącego przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie. Omówiono także pomysł tzw. aplikacji uniwersyteckiej oraz problematykę reformy sądownictwa. W spotkaniu brał udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Zobacz także