Podsumowanie wirtualnej wizyty aplikantów radcowskich w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W poniedziałek, 11 marca, odbyła się wirtualna wizyta aplikantów radcowskich w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W wydarzeniu uczestniczyli specjalni goście: prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości, oraz pan Maciej Markiewicz, Kierownik Działu Tłumaczeń Polskich w TSUE.


Prof. Maciej Szpunar przedstawił rolę i działalność TSUE, podkreślając jego kluczową rolę w kształtowaniu prawa unijnego i zapewnieniu jednolitego stosowania prawa we wszystkich państwach członkowskich UE. Omówił znaczenie TSUE w kreowaniu orzecznictwa w dziedzinach związanych z różnymi aspektami prawa Unii Europejskiej. Profesor wspomniał o najważniejszych orzeczeniach z ostatnich miesięcy i lat, dotyczących m.in. zasad demokracji, równości, praworządności oraz niezawisłości sądów państw członkowskich. Poruszył również tematykę obecnie kontrowersyjnych orzeczeń związanych z prawem nowych technologii, sztucznej inteligencji i świata cyfrowego.

W dalszej części spotkania pan Maciej Markiewicz, Kierownik Działu Tłumaczeń Polskich w TSUE, mówił o wielojęzyczności TSUE, postrzeganej jako wyjątkowe bogactwo instytucji, które zapewnia dostęp do wymiaru sprawiedliwości i orzecznictwa TSUE dla każdego obywatela UE, niezależnie od jego narodowości. TSUE funkcjonuje obecnie we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej, której obecnie jest 24. Pan Markiewicz podkreślił również ważną rolę prawnika-lingwisty, którego zadaniem jest zapewnienie zgodności przepisów prawnych we wszystkich językach UE, co umożliwia równomierne i jednolite wdrażanie przepisów na terenie każdego państwa członkowskiego.

Wizyta zakończyła się wirtualnym oprowadzeniem uczestników po gmachu Trybunału, dając możliwość zapoznania się z zewnętrzną i wewnętrzną architekturą budynku, w tym z wielką salą rozpraw TSUE. Uczestnicy mieli okazję poznać ciekawostki związane z Trybunałem, dzięki opowieściom polskiego przewodnika.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywne włączenie się w wirtualną wizytę. Specjalne podziękowania kierujemy do naszych wyjątkowych gości, prof. Macieja Szpunara i pana Macieja Markiewicza, za chęć dzielenia się wiedzą na temat tak istotnej instytucji, jaką jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wasza obecność i ekspertyza uczyniły to spotkanie niezapomnianym doświadczeniem.

 

Zobacz także